24. apr, 2016

Som Fugl Pfønix

Drammen - fra et "høl i asfalten til Elvebyen

«Før hvisket folk at de var fra Drammen. Nå slår de seg på brøstet»

Da jeg flyttet fra den trauste og trygge fjellbygda Tynset til mer urbane strøk utafor Oslo i 1983 var Drammen det vi kalte «en høl i asfalten». Dette hadde vi også hørt fra Herodes Falsk i Prima Vera som kalte sin hjemby Harry og nettopp det forannevnte. Og dette ryktet hang ved byen i mange år. Hva har dette med Kristiansund å gjøre?