23. apr, 2016

Sentrum var ikke død!

Er kulturen indentitetsbyggeren?

Erfaring og undersøkelser viser at begrensninger for biltrafikken kan bidra til at sentrumshandelen blir styrket. Årsaken er at mange brukere av sentrum setter pris på et bilfritt miljø. Færre biler gir et triveligere og mer attraktivt sentrum, og får folk til å dra oftere til sentrumsbutikkene, sier forskningsleder Aud Tennøy, forskningsleder i Transportøkonomisk Institutt.

Og kan festivaler og kultur være det som får folk til sentrum?