Utenfor den ene strandrestauranten vi ble anbefalt på prøve