Spennende hus ved de mærelignende gjerdene som var satt opp for å fore opp fiskene