Mine positive knagge-historier

20. mar, 2016

Sentrum var ikke død!

- og er kulturen indentitetsbyggeren?

Erfaring og undersøkelser viser at begrensninger for biltrafikken kan bidra til at sentrumshandelen blir styrket. Årsaken er at mange brukere av sentrum setter pris på et bilfritt miljø. Færre biler gir et triveligere og mer attraktivt sentrum, og får folk til å dra oftere til sentrumsbutikkene, sier forskningsleder Aud Tennøy, forskningsleder i Transportøkonomisk Institutt.

Og kan festivaler og kultur være det som får folk til sentrum?

Forsker: – Handelen øker som regel i bilfrie byer

Handelsstanden er blant dem som har vært mest skeptiske til forslaget om å fjerne biler fra byene, men sentrumshandelen blir som regel styrket når det strammes inn på bilbruken.

Handel er en viktig attraksjon

En av grunnene til at trivsel er så viktig for å opprettholde et levende sentrum, er at det er flere ting som er viktigere enn å handle når vi tar turen «til byen». Blant annet å møte venner og spise og drikke.

– Handelen er en viktig attraksjon i sentrum. Samtidig må vi ikke glemme at vi også gjør andre ting, sier Tennøy.

 Og den aller viktigste måten å styrke sentrum på er å sørge for at det finnes både boliger og arbeidsplasser der.

– Hvis du bygger dette i utkanten av byen, er det færre som reiser til sentrum.

Dette er noe av bakteppet for det jeg tenkte å kommentere i forhold til sentrumsutviklingen i Kristiansund.

 

Identitet og stolthet i sentrum.

Byutvikling handler mye om byrom, plasser, trafikkavvikling og parkering, logistikk, arkitektur, handel osv., men lite om identitet. Innledningen viser at handel i seg selv er en attraksjon, og selvfølgelig noe av det viktigste for et levende sentrum. Og til dette har vi heldigvis eksperter til å vurdere med lang erfaring og kunnskap om. Men det jeg mener skaper mest attraktivitet i sentrum er identiteten. Hvilken identitet har og vil vi at Kristiansund skal ha? Hva er det som kan gjøre Kristiansund litt annerledes enn andre byer og tettsteder? Veldig mange byer og tettsteder, gjerne også skidestinasjoner, har masse å tilby av aktiviteter(les store sjelløse parkeringsplasser) tilrettelagt for handel eller skiheiser. Utover det er det lite som gir de en egen identitet og særpreg slik Røros, gamlebyen i Fredrikstad og noen andre byer har. Dette gjelder også arkitektonisk og by-planmessig. Og de mangler gjerne sjel og identitet.

 

Kjøpesentrene kontra sentrum

I mange byer, som i Kristiansund, har også de store kjøpesentra tatt over mye av handelen og da gjerne plassert i utkanten av byene sammen med bilbyer, store byggevarehus o.l. Så i stedet for å skape eller foredle sin egen identitet i bysentraene har sentrum forsøkt å konkurrere med kjøpesentrene. Selv om store kjøpesentre utenfor byene er på retur både i USA og Europa er nok de fleste kjøpesentra og bilbyer rundt byene i Norge kommet for å bli. Dessuten er det mange positive sider ved at de er med på å trekke kjøpende til de større regionbyene. Dette gjelder også for Kristiansund. Vi må heller snu dette til noe positivt og jobbe med å tilby noe mer og annerledes i sentrum av byen. For sentrum er også truet av at stadig flere kjøper på nett. I tillegg til at folk gjerne må ha noen andre opplevelser for å bli i sentrum. I tillegg kan været være en utfordring. Og mye av dette kan de gjøres noe med uten at hele sentrum må bli et overbygd kjøpesenter.

 

Ny trender

Noen av de nye trendene rundt i Europa, også så smått her hjemme i Norge, er at f.eks. bilbransjen søker seg til mindre lokaler i sentrum der kundene beveger seg. Folk er gjerne på nett og setter sammen bilene de ønsker å kjøpe og derfor kun trenger kontakt med en selger i forbindelse med selve kjøpet og i forhold til noe av de andre praktiske tingene. Forhandlerne trenger derfor et lite utstillingslokale med plass til en bil eller to. Verksteder og bruktbiler kan de fortsatt ha i utkantene av byene. Det samme gjelder byggevarehusene. Folk har gjerne en idé om hva de ønsker når de kommer inn i byggevarehusene, men trenger ikke tilgang på alt av materialer der og da. Med god logistikk kan butikken sørge for levering. Da er det mer praktisk at de får snakket med en arkitekt eller en faglært som sammen med kunden kan sette sammen det de trenger av materialer og verktøy for å komme i gang med prosjektene sine. Så får de etterpå levert alt på døra. Da er de heller ikke så avhengig å ha parkering av bilen rett utenfor butikkdøra. Og når det gjelder konkurransen med netthandel har nå flere butikker startet netthandel selv. Da kan folk handle både på nett og i butikken. Så kan de prøve og sjekke ut produktene i butikken og supplere på nett senere. Og den lokale butikken har beholdt kunden sin. Og for å handle er en ikke så avhengig av å ha bilen rett i nærheten.

Og med et spennende utvalg nisjebutikker vil en sammen med den planlagte Mathallen der en hele året kan få tak i lokalmat fra hele regionen, få til noe helt unikt og attraktivt i sentrum.

 

Parkering

Og når det gjelder parkering i Kristiansund, noe vi har mer enn nok av i sentrum, er byen så kompakt at en ikke trenger å gå langt for å nå over en rekke spennende butikker på veldig korte avstander. Jeg fikk høre med an gang jeg flyttet til Nordmøre at Kristiansund er en av Norges minste og mest kompakte storbyer. Og når du som innflytter får høre at å arrangere ting på Innlandet er dødfødt for det er så langt unna… Jeg holdt nesten på å le meg i hjel! 10 minutter unna sentrum er langt unna? Jeg har bodd i Oslo noen år og gikk gjerne både an halv time og mer for å komme meg til et utested med god musikk. Og der er den omtrent umulig å finne en parkeringsplass, dessuten koster den minst 5 ganger så mye å parkere.

 

Fysiske endringer

Hvordan skal vi så få enda mer handel og aktivitet i sentrum både på dagtid og på kveld? Og hva skal til for at også turister og tilreisende vil oppholde seg lengre i sentrum? Vi kan selvsagt gjøre en del praktiske ting som å gjøre fortauene bredere slik at butikkene kan komme mer ut på gaten, vi kan bygge over fortauene så en har større sjanse for å holde seg tørre. Vi kan sette ut flere benker og lage hyggelige plasser å oppholde seg om en er gammel eller er en barnefamilie. For det er det det handler om. For handelen er det viktig at folk holder seg lenge i sentrum. Desto lenger en er der desto mer bruker man i butikker, kafeer og spisesteder. I tillegg må vi få enda flere boliger i sentrum. Og gjerne flere kontorplasser, men da oppover i etasjene på bygårdene. Lokaler på bakkeplan må være forbeholdt butikker, kaféer, gallerier, spisesteder og kulturscener.

 

Stolthet

Så tilbake til identitet. Da jeg skulle flytte til Nordmøre for 15 år siden hadde jeg allerede erfart at Nordmøringen var et raust og vennlig folkeslag, noe jeg var vant til fra min oppvekst i Nord-Østerdalen. Som Nord-Østerdølen er Nordmøringen litt traust, veldig lite brautende og utrolig gjestfrie. Kanskje litt lite frempå når det gjelder å kreve sin rett? Vi er alle litt sånn at vi har tru på systemet og at rettferdigheten skal seire. I de aller fleste tilfeller er dette den beste måten å være på, men noen ganger har vi blitt stående med lua i handa og sett at kynismen fra andre har vunnet frem. Nordmøre har så utrolig mye å være stolte av. Dyktige handelsmenn, klippfisken, Fosnakulturen, olje- og gassen(som er nede i en liten bølgedal akkurat nå), kystkulturen, naturen(det unike fjell- og fjordlandskapet) og sist, men ikke minst, den rike og brede festival- og musikkulturen. Og det er det siste som kan være med på å forsterke identiteten i Kristiansund og på Nordmøre.  

 

Kulturidentitet – fremtiden for sentrum

På Nordmøre og Kristiansund spesielt finnes et utrolig rikt kulturliv. Jeg har alltid sagt at hvis noen kjeder seg her er det deres egen feil. Utfordringen har likevel vært at kulturen har vært for lite samkjørt. Nå er det heldigvis ting på gang! Noe som virkelig kan være med på å bygge en utvidet identitet for Kristiansund sentrum og resten av byen og Nordmøre for øvrig. Noe som kan bli både et bolyst-prosjekt og et eksportprodukt. Da tenker jeg for reiselivet og for konferansehotellene. Det er nå viktig at kommunen, handelsstanden, næringslivet for øvrig og oss som bor i denne vakre byen sammen får ting til å skje. For alt henger sammen med alt som en klok person engang sa. Vi må få på plass Kulturfabrikken i Vågen, Opera- og Kulturhus på Kongens Plass(og det er ikke bare et operahus!), Høgskolesenter og ny bydel på Devoldholmen, utvidet kollektivtilbud, flere grønne lunger, utescener og fest(ival)plasser. I fjor sommer ble KOSK, Kristiansund og Omegn Scene og Kulturforum, etablert. Organisasjonen for alle som driver med musikk, sang, dans, drama eller andre kunstformer. De har også som mål å samle festival- og kulturlivet i Kristiansund og Nordmøre under én paraply. Jeg har allerede foreslått Kultur- og Festivalnett Nordmøre. Operaen i Kristiansund bør være en viktig motor og stå i bresjen her sammen med og i KOSK. Med et bredt samarbeid kan vi på tvers av sjangre og kulturformer kunne tilby noe helt unikt også mellom de faste arrangementene. Det kan være på events for turister, konferansedeltakere og ute i bedriftene og ute på spisesteder og små scener. Byen kan bli kjent som festival-, kunst- og kulturbyen. For vi vet at kulturturister legger igjen mye penger slik at en skaper vinn vinn for hele sentrum. Tenk om hele byen er pyntet til fest hver gang vi har en festival eller et større kulturarrangement. Bannere og flagg over hele byen og pyntede utsillingsvinduer.

Byen får en varig identitet, eller "positiv knagg" som jeg liker å kalle det, som vil overleve alle epoker innenfor arbeidsliv og trender for øvrig. Dette mener jeg vil være med på skape bolyst, stolthet og identitet. Så lar vi byplanleggerne og ekspertene på byrom og fysiske møteplasser få gjøre jobben med det fysiske og bygningsmessige så skal vi andre skape innhold og identitet.

 

Så derfor: Sentrum er ikke død!

20. mar, 2016

10 positive knagger til dagene da alt går i mot deg!

 – hentet fra en annen blogger med samme tanker som meg.

 

 

1. Vi er sammen om dette!

Ingen har det lett, alle har sine ting. Når du ser på en person, hvem som helst – husk at alle har en historie. Alle har gått gjennom noe som har forandret de, og tvunget de til å utvikle seg. Hvert eneste ansikt du passerer på gaten representerer en historie som er vel så komplisert og fengende som din.

Vi har alle, eller har hatt, vår egne unike krig, som vi kjemper oss gjennom samtidig.

2. Det er årsaker til å smile overalt

På dager du ikke har så mye å smile over, se på menneskene rundt deg som har det – og smil med dem! Når du går eller tar bussen hjem fra jobb(det finnes alternativer til bilen) kan det være en passe lang tur til å se nok morsomme mennesker på veien – eller glade mennesker. La deg smitte av dem da vel!

3. Det er ikke meningen at du skal være perfekt

Lev livet. Opplev alt du kan! Ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det gøy – vær litt gal og rar. Gå ut og gjør noen feil – det kommer du til å gjøre uansett. Nyt deg selv og utnytt alle mulighetene til å lære noe på veien:) Ikke prøv å være perfekt – vær heller en utmerket versjon av deg selv!

4. Gjentakelse er ikke feiltakelse

I de frustrerende øyeblikkene hvor du finner deg selv i samme kjipe situasjon som før – husk at repetisjon ikke er å feile. Noen ganger er gjentakelser nødvendig for at du skal komme deg videre.

5. Tøffe tider hjelper oss å vokse

Vi jobber hardt med å kvitte oss med de delene av livet som var vonde, vanskelige eller triste. Men på samme måte som vi ikke kan rive ut kapitler av en bok og forvente at hele boken skal gi mening, kan vi ikke fjerne kapitler ut av livene våre og forvente at alt skal stemme. Behold alle kapitlene, og fortsett å bla. Etterhvert vil du komme til en side som gir mening og sammenheng i alt!

6. Uansett hva – du har en mening!

Har du en dårlig dag? Det er greit. Putt hånden på hjertet ditt og kjenn etter.. Du lever for en grunn. Ikke gi opp! Du kan miste mennesker rundt deg, du kan miste tingene du eier – men ikke mist deg selv.

7. Du trenger ikke alltid være glad og sprudlende

Noen ganger må du takle situasjoner og sinnsstemninger som ikke er positive, og vise andre dine mindre gode sider. Det er helt ok – det er en naturlig del av å være menneske! De gode nyhetene er at du ofte i disse øyeblikkene vil se hvem som aksepterer deg på ditt verste og hvem som ikke er verdt din kjærlighet.

8. Vær deg selv!

Å være den du er er alltid bedre enn å lyve for å imponere andre, Ikke forandre deg for at andre skal like deg. Kanskje du ikke lever opp til alles standard, men det er mange mennesker der ute som vil elske deg akkurat sånn du er. Mennesker vil dømme deg uansett, du kan like gjerne være deg selv når de gjør det.

9. Akkurat NÅ er en ny start!

Snakk om tingene du er takknemlig for, fremfor problemene dine. Det er en ny dag – en ny begynnelse. Fremtiden din er alt for flott til å kaste den bort på å gruble over problemer fra fortiden.

10. Det er OK å la noen ting gå

Noen ganger vinner vi, andre ganger taper vi. Det ender ofte i en form for balanse. Ikke forvent å få tilbake alt du gir, eller å få anerkjennelse for alt du gjør. Ikke forvent at du og ditt fantastiske talent skal bli oppdaget med en gang. La ting gå når du vet du burde. Det er ikke meningen at alt skal passe inn i ditt liv. Lukk døren, bytt plate, vask leiligheten og kvitt deg med støvet. Slutt å være den du var, så du kan bli den du er. 

Og et siste tips til slutt….

Denne listen er fin å gå tilbake til når du kjenner at alt ikke går på skinner. Det skal ikke alltid være sømløst, Minn deg selv på at du ikke er alene, og ikke minst at ting går over.

 

18. mar, 2016

Vi kjenner alle sitatet: «Du blir hva du spiser!». Det har fått meg til å tenke på at du blir hva du putter i deg, altså hva jeg putter inn i meg av mental eller åndelig «føde». Jeg blir hva jeg putter i meg av «knagger» og da helst «positive knagger»!

Jeg har opplevd, og opplever stadig, at folk jeg kjenner og leser om har fylt opp eller fyller på med «negative holdninger og meninger». Jeg setter negative ting med tødler fordi det kan være alt i fra å fokusere på det man ikke kan/greier, dårlig musikk, dårlige filmer til nedsnakking av politiske og sosiale meninger eller at kommunen «ikke gjør jobben sin». Min erfaring er at da blir man negativ, da føler man ikke bra. Du blir hva du omgir deg med tenker jeg.

Jeg vet jeg forenkler her og at livet ikke er svart eller hvitt, positivt eller negativt, men at vi må leve i paradokset mellom det som er positiv og negativt, samt at alle har sin historie å fortelle. Men jeg har prøvd begge deler – fylle livet mitt med negative ting og latt meg dra ned av negative tanker, og sjølsagt med positive ting og tanker (igjen rommer positive og negative ting her mye forskjellig). Så jeg VET at for min del når jeg velger å være positiv (vanskelig å være det noen ganger selv om jeg har valgt det), leser positive bøker, gjør kreative ting i og utenfor hjemmet vårt, prøver å omgi meg med positive mennesker(ja jeg vet at det greier vi ikke å være hele tiden), hører på musikk som bringer gode og positive følelser i meg, søker aktiviteter som bygger meg opp. Jeg blir da det jeg omgir meg med. Positiv og full av glede og tålmodig med mine nærmeste. Jeg finner «positive knagger».

En god test på om det du omgir deg med er bra for deg, din familie og venner, er hvordan du oppfører deg mot dine nærmeste etter at du har omgitt deg med en type mennesker, eller litteratur, bøker, filmer og aktiviteter. Får den tingen du nettopp har omgitt deg med eller utført, til å behandle deg selv og dine nærmeste med tålmodighet, glede, positivitet og kjærlighet, eller får det deg til å være utålmodig, negativitet og irritert?

Det er så mye negativitet i verden rundt oss og i livet ellers at det kan være hardt innimellom, så derfor velger jeg, og søker så hardt jeg kan, det som er positivt og som gjør meg mer positiv og kjærlig mot min familie, mine omgivelser og meg selv.

Konklusjonen er; Let etter «positive knagger»! De er der hvis du leter eller kikker litt opp!Og sannsynligvis er de mye nærmere enn du tror.

Ha ei positiv helg🙂

15. mar, 2016
Den store reisen til Benin

I forbindelse med min eldste sønn Anthons konfirmasjon i mai 2015 prøvde jeg å tenke ut noe som kunne være hans konfirmasjonsgave fra meg, min samboer og brødrene hans. Penger er en naturlig og veldig vanlig gave til gutter, men Anthon har stor familie så jeg regnet med at han vill få nok penger. Jeg prøvde derfor å tenke ut noe mer kreativt.

16. feb, 2016

 

Møte med Oslo’s skyggeside 

For en del år siden fikk jeg muligheten til å bli mer kjent med dem en gjerne kaller grums i glansbildet. Det er de som søpler til bybildet og de vi gjerne prøver å flytte vekk og gjemmes bort. Jeg snakker om de hjemløse, rusmisbrukerne og tiggerne. Det er de vi gjerne går en omvei rundt eller går over på den andre siden av gaten for å slippe å komme for nære. Eller da du blir veldig opptatt med å snakke med sidemann eller kikker ekstra godt på noe annet når du møter dem. De som kan være litt fjern i blikket, snakker sakte og er skitten i tøyet eller bare sitter med et pappkrus foran seg med en plakat der det står; Trenger penger til mat. De er gjerne sammen med et kjæledyr og noen plastposer. Noen ser vi ikke i det hele tatt. Det er mange som sliter med angst og psykiske lidelser. Altså de som ikke passer inn og kanskje gir deg et lite stikk av dårlig samvittighet når du ser dem, men likevel overser.

For da denne historien utspiller seg hadde jeg nettopp vært gjennom en skilsmisse og hadde frem til da feiret jul sammen med min eller hennes familie. En kollega av meg i Radio 1 Norge var også i samme situasjon og vi hadde blitt gode venner, vi var liksom i samme situasjon og var kun gode kolleger og venner. Vi begynte å snakke om at vi kunne gjøre noe helt annet enn det tradisjonelle. Vi var begge de eneste i familiene våre som var single og barnløse. Vi hadde hørt om «Alternativ jul» og begynte å sjekke opp hva vi kunne gjøre. Et par telefoner senere var vi påmeldt til å være med som frivillige på selveste julaften og fikk et tidspunkt vi skulle møte i Møllergaten i Oslo. Det er Henning Olstad, Tiny Cars – gründeren som står bak prosjektet.

Alternativ Jul

Alternativ Jul startet som et spontant arrangement for 48 år siden (1968) blant en gjeng entusiastiske og idealistiske ungdommer. Henning Holstad, som er leder av arrangementskomiteen, har som den eneste vært med i alle år siden starten. Det første julefeiringen ble holdt i Jacobskirken. De fleste årene deretter holdt de til i Møllergaten, men for noen år siden flyttet de til Oslo Kongressenter i Folkets Hus på Youngstorget.  De er glade og stolte over å kunne benytte et av byens største og mest profesjonelle konferansesentre til deres arrangement.

De inviterer inn fra "gata", som de alltid har gjort, alle de som faller utenfor den tradisjonelle familiejul. Alternativ Jul betyr åpen dør! Fra julaften til 2. juledag er døren åpen døgnet rundt. Alle er velkomne og de frivillige som er arrangementets vertskap, tråler sentrum av Oslo på julekvelden og natten. De inviterer inn til lys, varme, underholdning, vennskap, samtaler, mat og drikke. Og selv om rus, ensomhet, personlige problemer og bostedsvansker er en tilstedeværende virkelighet hos mange av gjestene, ser de sin oppgave i å medvirke til at julens glade budskap står i fokus disse dagene. Alternativ Jul betyr romslighet - både menneskelig og praktisk.

Og det er næringsliv og frivillige som gir mat og gaver til arrangementet. Gavene var tilpasset både menn og kvinner. Disse inneholdt gjerne ullsokker, såper og andre hygieneartikler, hansker og annet praktisk.

Min alternative jul

Dette fikk altså min venninne og jeg gleden av å være med på. Det var med litt spenning i kroppen vi stilte opp i Møllergaten på ettermiddagen julaften 1996. Her ble vi mottatt en positiv gjeng som ga oss informasjon og navnelapper. På navnelappene sto fornavnene våre. Dette for at de som var der lett skulle lære navnene. Det formelle la vi altså igjen hjemme. Det var også et eget rom vi kunne trekke oss tilbake til hvis inntrykkene skulle bli for sterke. For vi ble forberedt på at det kunne bli tøft å møte mange av de som ville være tilstede.

Jeg fikk som oppgave å være julenisse i løpet av kveld, for en kunne ikke feire jul uten. I den store fellessalen var det satt opp et stort juletre og langs scenekanten var det dekket opp med masse julemat. Og på scenen sto det klart PA-anlegg for kveldens orkester. Altså alt klart for skikkelig tradisjonell juletrefest. Vår oppgave var rett og slett å sosialisere oss med gjestene og prøve å gjøre kvelden så trivelig som mulig.

Skjebnene

Etter hvert fikk jeg mange historier og mange skjebner. Det var tidligere forretningsmenn som hadde blitt offer for festing og rus. Det var tidligere musikere fra band som var store da mine foreldre vokste opp som ikke hadde klart å stoppe festen. En hadde valgt å bosette seg i ei jordhule i Oslomarka, han var lei byens stress og mas i tillegg til handelshysteriet. Jeg fikk meg noen overraskelser og aha-opplevelser. Som da jeg gikk rundt og oppfordret folket til å fylle opp med mat, jeg fikk da høre at de som gikk på heroin ikke hadde spist på flere dager og derfor var rett og slett ikke magene deres klare for mye mat. Eller da jeg etter å ha gått runden som julenisse og delt ut gaver til takknemlige gjester gikk bort til ei alkoholisert dame, hun var en av de som bokstavelig talt rullet godt ruset inn i lokalet, etter å ha samlet seg pakket opp gaven sin. I den lå det litt såpe, en kam og ei hårspenne. Jeg tenkte at nå måtte jeg si noe positivt. Jeg la armen rundt henne og smilte. Hun så opp på meg med blodsprengte og tårevåte øyne da jeg sa at hun med den hårspenna ville få skikkelig drag på gutta. Hun sa at noe så fint har aldri noen snakket til henne. Da måtte jeg snu meg.. Jeg valgte da å benytte meg av rommet der vi frivillige kunne ta oss inn igjen.

På gata

Jeg fikk også gleden av å bli med ut på gatene for å se etter andre som ikke var klar over tilbudet om å feire jul. Vi gikk blant annet bort på Sentralbanestasjonen i tilfelle noen befant seg der. Og det var det. En mann satt alene på en benk. Han skulle egentlig vært med siste tog hjem til Hedmarken, men hadde havnet på en av byens puber og glemt tida. Han hadde faktisk planer om å sove på en benk til neste dag. Vi fikk han med til Møllergaten. Han ble utrolig takknemlig. Og da vi kom inn i salen og bort til maten kom tårene. Han måtte snu seg for å samle seg, og viste med hele seg at han var utrolig glad for at vi tok han med. Da ble det en ny tur på «rommet» for min del.

De frivillige

Jeg fikk også muligheten til å snakke med noen av de andre frivillige. En som hadde vært der i veldig mange år, han var sjøl enslig, kunne fortelle at alle som var med som frivillige kunne føle seg trygge i byen. For alle som lever på gata er som en stor familie og passer på og beskytter hverandre. Og dette gjelder også de som stiller opp som frivillige på Alternativ Jul. Og de har øyne overalt. Han hadde sjøl opplevd å bli forøkt ranet da det ut av ingenting dukket opp folk fra alle kanter og jaget vekk pøbelen.

De uskrevne reglene

En del av konseptet «Alternativ Jul» er at det ikke annonseres for arrangementet, folk bare vet at det arrangeres. I tillegg er det en uskreven regel om at ingen får nyte rusmidler i lokalene. Hverken å drikke alkohol eller ta narkotika. Likevel ble ikke de som allerede var ruset avvist slik det ville blitt gjort på Frelsesarmeens arrangement lengre opp i gaten. Her fikk folk komme og vasket seg og lånt en madrass for et par dager.

En annen regel var at de som laget bråk og ufred for de andre måtte forlate arrangementet. En gang gikk det så langt at overnevnte Holstad valgte å stoppe hele greia og kaste ut alle. Dette var etter at en av gjestene gikk fullstendig amok og slo folk og rev ned juletreet. Det som skjedde da var bare helt utrolig. Han ble nemlig kjeppjaget fra byen og Østlandet, han måtte rett og slett flykte langt nordover. For han hadde ødelagt for alle de som hadde gledet seg hele året til å få et etterlengtet lys i en grå og svart hverdag.

En positiv knagg

En får litt perspektiv når en får muligheten til å oppleve en slik kveld. Det ble mye å fordøye, men samtidig ga det en utrolig god følelse. En positiv knagg jeg aldri kommer til å glemme. Jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Bruk litt av tiden til å stille opp og være et medmenneske. Jeg skal iallfall gjøre det igjen.